Wspólna lokalizacja jako katalizator i inhibitor rozwoju klastrów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wspólna lokalizacja jako katalizator i inhibitor rozwoju klastrów

Abstrakt

Streszczenie: Głównym problemem badawczym poruszonym w artykule są zalety i wady wspólnej lokalizacji. Celem artykułu był przegląd koncepcji teoretycznych poświęconych konsekwencjom umiejscowienia podmiotów gospodarczych w konkretnych warunkach geograficznych i społecznych. Większość omawianych koncepcji została zaprezentowana w kontekście struktur klastrowych, dla których kwestia zakotwiczenia na określonym obszarze jest jedną z kluczowych z punktu widzenia specyfiki prowadzonej działalności. Podstawową metodą zastosowaną w niniejszej pracy był systematyczny przegląd literatury. Dotychczasowy dorobek literatury dostarcza wielu argumentów przemawiających za koncentracją geograficzną jako czynnikiem ułatwiającym i przyspieszającym rozwój przedsiębiorstw w klastrach. W artykule opisano także ujemne efekty wspólnej lokalizacji, która – zwłaszcza w fazie schyłkowej grona – może spowalniać rozwój przedsiębiorstw klastrowych.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach strony 131 - 140,
ISSN: 2083-8611
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Lis A.: Wspólna lokalizacja jako katalizator i inhibitor rozwoju klastrów// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr. 351 (2018), s.131-140
Bibliografia: test
 1. Arrow K.J. (1962), The Economic Implications of Learning by Doing, "The Review of Economic Studies", 29(3), s. 155-173. otwiera się w nowej karcie
 2. Beaudry C. (2001), Entry, Growth and Patenting in Industrial Clusters: A Study of the Aerospace Industry in the UK, "International Journal of the Economics of Busi- ness", Vol. 8(3), s. 405-436. otwiera się w nowej karcie
 3. Beaudry C., Breschi S., Swann P. (2000), Clusters, Innovation and Growth: A Compara- tive Study of European Countries, Manchester Business School Working Paper, Manchester.
 4. Bell G.G. (2005), Clusters, Networks, and Firm Innovativeness, "Strategic Management Journal", Vol. 26(3), s. 287-295. otwiera się w nowej karcie
 5. Burt R.S. (1992), The Social Structure of Competition [w:] N. Nohria, R. Eccles (eds.), Networks and Organizations: Structure, Form, and Action, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 6. Burt R.S. (2009), Structural Holes: The Social Structure of Competition, Harvard University Press, Cambridge−London.
 7. Caniels M.C., Romijn H.A. (2003), SME Clusters, Acquisition of Technological Capabi- lities and Development: Concepts, Practice and Policy Lessons, "Journal of Indu- stry, Competition and Trade", Vol. 3(3), s. 187-210. otwiera się w nowej karcie
 8. Coleman J.S. (1988), Social Capital in the Creation of the Human Capital, "American Journal of Sociology", Vol. 94, s. 95-120. otwiera się w nowej karcie
 9. Grabher G. (1993), The Weakness of Strong Ties: The Lock-in of Regional Development in the Ruhr Area [w:] G. Grabher (eds.), The Embedded Firm. On the Socioecono- mics of Industrial Networks, Routledge, London−New York. otwiera się w nowej karcie
 10. Granovetter M. (1973), The Strength of Weak Ties, "American Journal of Sociology", Vol. 78(6), s. 1360-1380. otwiera się w nowej karcie
 11. He S. (2006), Clusters, Structural Embeddedness, and Knowledge: A Structural Embed- dedness Model of Clusters, Paper to be presented at the DRUID-DIME Winter PhD Conference, Skoerping, Denmark, 26 th -28 th January.
 12. Von Hippel E. (1994), "Sticky Information" and the Locus of Problem Solving: Implica- tions for Innovation, "Management Science", Vol. 40(4), s. 429-439.
 13. Hotelling H. (1929), Stability in Competition, "The Economic Journal", Vol. 39(153), s. 41-57. otwiera się w nowej karcie
 14. Lis A. (2011), Korzyści funkcjonowania podmiotów w strukturach klastrowych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4(3), s. 111-118.
 15. Lorenzen M., Mahnke V. (2002), Global Strategy and the Acquisition of Local Knowledge: How MNCs Enter Regional Knowledge Clusters, Danish Research Unit for Industrial Dynamics Working Paper, No. 02(08). otwiera się w nowej karcie
 16. Malerba F. (1992), Learning by Firms and Incremental Technical Change, "The Eco- nomic Journal", Vol. 102(413), s. 845-859. otwiera się w nowej karcie
 17. Marshall A. (1925), Zasady ekonomiki, M. Arct, Warszawa (polski przekład publikacji z roku 1890).
 18. Polanyi M. (1967), The Tacit Dimension, Anchor, Garden City, New York. otwiera się w nowej karcie
 19. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 20. Rogers E.M. (1995), Diffusion of Innovations, Free Press, New York.
 21. Romer P.M. (1986), Increasing Returns and Long-run Growth, "Journal of Political Economy", Vol. 94(5), s. 1002-1037. otwiera się w nowej karcie
 22. Schmitz H., Nadvi K. (1999), Clustering and Industrialization: Introduction, "World Development", Vol. 27(9), s. 1503-1514. otwiera się w nowej karcie
 23. Swann G.M.P. (1998), Towards a Model of Clustering in High Technology Industries [w:] G.M.P. Swann, M. Prevezer, D. Stout (eds.), The Dynamics of Industrial Clu- stering: International Comparisons in Computing and Biotechnology, Oxford University Press, Oxford. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi