Wspólnota semantyczno-leksykalna języków europejskich. O monografii: А. А. Кретов, О. М. Воевудская, И. А. Меркулова, В. Т. Титов, Единство Европы по данным лексики (Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016, ss. 413, [1]) [Semantic and lexical unity of European languages. About the monograph: “The Unity of Europe in the Light of Lexis” by А. А. Kretov, О. М. Voevudskaya, I. А. Merkulova, V. Т. Titov. (Voronezh: VSU, 2016. 413 p. [1])] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wspólnota semantyczno-leksykalna języków europejskich. O monografii: А. А. Кретов, О. М. Воевудская, И. А. Меркулова, В. Т. Титов, Единство Европы по данным лексики (Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016, ss. 413, [1]) [Semantic and lexical unity of European languages. About the monograph: “The Unity of Europe in the Light of Lexis” by А. А. Kretov, О. М. Voevudskaya, I. А. Merkulova, V. Т. Titov. (Voronezh: VSU, 2016. 413 p. [1])]

Abstrakt

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Publikacja w czasopiśmie
Opublikowano w:
ACTA POLONO-RUTHENICA nr 23, wydanie 2, strony 121 - 133,
ISSN: 1427-549X
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Katarzyna Wojan, Wspólnota semantyczno-leksykalna języków europejskich. O monografii: А. А. Кретов, О. М. Воевудская, И. А. Меркулова, В. Т. Титов, Единство Европы по данным лексики (Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016, ss. 413, [1]) [Semantic and lexical unity of European languages. About the monograph: “The Unity of Europe in the Light of Lexis” by А. А. Kretov, О. М. Voevudskaya, I. А. Merkulova, V. Т. Titov. (Voronezh: VSU, 2016. 413 p. [1])], „Acta Polono-Ruthenica” 2018, nr XXIII/2, s. 121-133, ISSN 1427-549X
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 1 razy

Meta Tagi