Współpraca międzyorganizacyjna w wymiarze sprawiedliwości - pożądany styl przywództwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współpraca międzyorganizacyjna w wymiarze sprawiedliwości - pożądany styl przywództwa

Abstrakt

Wymiar sprawiedliwości podobnie jak organizacje w sektorze prywatnym oraz publicznym ewoluuje w kierunku organizacji otwartej - sieciowej. Sieci są stosunkowo młodym zjawiskiem organizacyjnym, a w wymiarze sprawiedliwości praktycznie nieznanym i nie badanym, Z punktu widzenia praktyki sieci są rozwiązaniem umożliwiającym szybkie dostosowanie się do zmian zachodzących w otoczeniu. W artykule przedstawiono problem usieciowienia ws oraz możliwych interakcji jego uczestników, a także zwrócono uwagę na możliwe style przywództwa zachodzące w tych układach organizacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 53 - 61,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: Współpraca międzyorganizacyjna w wymiarze sprawiedliwości - pożądany styl przywództwa// Pieniądze i Więź. -., nr. 3(68) (2015), s.53-61
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi