Współpraca pomp ciepła ze źródłem konwencjonalnym. Algorytmy obliczenia bilansu energetycznego i efektywności ekonomicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współpraca pomp ciepła ze źródłem konwencjonalnym. Algorytmy obliczenia bilansu energetycznego i efektywności ekonomicznej

Abstrakt

W wielu przypadkach pompy ciepła w instalacjach ogrzewania współpracują z innymi źródłami ciepła (kotły wodne opalane olejem opałowym, gazem ziemnym, biogazem, bojlery elektryczne, miejska lub osiedlowa sieć ciepłownicza) tworząc hybrydowe źródło ciepła. W każdym wariancie źródła hybrydowego odbiorcę i producenta ciepła interesuje bilans energetyczny całego obiektu oraz efektywność ekonomiczna wytwarzania ciepła w źródle hybrydowym w porównaniu do kosztów wytwarzania ciepła w źródle konwencjonalnym.W książce opisano algorytm obliczania bilansu energetycznego dla hybrydowego źródła ciepła złożonego z pomp ciepła i wodnych kotłów opalanych olejem opałowym lub gazem ziemnym albo biogazem. Opisano także algorytm obliczania efektywności ekonomicznej wytwarzania ciepła, w czym posłużono się zalecaną przez autora metodą kosztów narastających (MKN), która wywodzi się z metody LCC (Live Cycle Costs). W opisywanym algorytmie dodatkowo sformułowano w szczególny sposób metodę NPV tak, aby była kompatybilna z metodą MKN.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kusto Z.: Współpraca pomp ciepła ze źródłem konwencjonalnym. Algorytmy obliczenia bilansu energetycznego i efektywności ekonomicznej. Gdańsk: Wydaw. Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 2010.109 s. ISBN 978-83-89762-26-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi