Współpraca uczelnia-firma z punktu widzenia firmy - studium przypadku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współpraca uczelnia-firma z punktu widzenia firmy - studium przypadku

Abstrakt

Rozdział w monografii dot. aktualnej sytuacji na polu współpracy uczelnia-firma. W rozdziale poruszono zagadnienie rozwoju komunikacji jako szansę zacieśnienia i rozwoju współpracy firmy z uczelnią. Aby poprawić tę kooperację należy poznać potrzeby firmy i możliwości uczelni. W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe w firmie, doko-nując wstępnego rozeznania i oceny ewentualnych szans w zakresie współpracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria Zarządzania Cyfryzacja Produkcji strony 707 - 715
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Sieracka S., Wirkus M.: Współpraca uczelnia-firma z punktu widzenia firmy - studium przypadku// Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 2/ Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.: , 2020, s.707-715
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi