Współpraca w handlu na przykładzie strategii ECR i systemu EDI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współpraca w handlu na przykładzie strategii ECR i systemu EDI

Abstrakt

W pracy przedstawiono współczesne trendy w handlu. Szczególnąuwagę poświęcono budowie partnerstwa między przedsiębiorstwamihandlowymi i ich dostawcami. Jako przykład współpracy, a właściwiemożliwości jej tworzenia, opisano strategie ECR i system EDI. Obydwa terozwiązania bazują na technologiach informatycznych i są coraz częściejwykorzystywane we współczesnym handlu jako źródło przewagikonkurencyjnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Electronic Commerce : technologie, komunikacja, zagadnienia społeczne strony 67 - 74
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Miłoszewska-Podrażka E.: Współpraca w handlu na przykładzie strategii ECR i systemu EDI// Electronic Commerce : technologie, komunikacja, zagadnienia społeczne/ ed. red. nauk. Zbigniew Tomczak i Jacek Wachowicz ; JIB E-Consulting, Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: JIB e-consulting, 2006, s.67-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi