Wspomaganie wykrywania defektów w modelach obiektowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wspomaganie wykrywania defektów w modelach obiektowych.

Abstrakt

Modelowanie z zastosowaniem metodyki obiektowej jest powszechnie wykorzystywane w projektach informatycznych i stanowi jeden z kluczowych etapów procesu wytwarzania oprogramowania. Problemem związanym z modelowaniem jest łatwość wprowadzenia do modeli obiektowch defektów wynikających np. ze złego rozpoznania dziedziny problemowej, przyjmowania nieświadomych założeń lub zwykłych pomyłek edycyjnych. Istotne jest szybkie wykrycie i poprawienie jak największej liczby defektów modelu, zanim zostaną na jego podstawie stworzone kolejne reprezentacje systemu. Zapewnienie skuteczności procesu wykrywania defektów wymaga opracowania odpowiednich metod analizy, natomiast potrzeba zmniejszenia pracochłonności procesu sugeruje jak najszersze zastosowanie narzędzi wspomagających. Artykuł wyjaśnia najważniejsze pojęcia i zasady działania nowej metody analitycznej o nazwie UML-HAZOP oraz prezentuje narzędzie wspomagające stosowanie tej metody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki nr 1, strony 379 - 390,
ISSN: 1897-7421
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Górski J., Jarzębowicz A., Leszczyna R., Miler J., Olszewski M.: Wspomaganie wykrywania defektów w modelach obiektowych.// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki. -Vol. 1., nr. 2 (2003), s.379-390
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi