Wspomaganie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki spin-off Argevide - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wspomaganie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki spin-off Argevide

Abstrakt

W artykule przedstawiono system wspomagania zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Ukazano istotę funkcjonowania spółek spin-off oraz opisano jedną ze spółek, która została założona na Politechnice Gdańskiej. W zaprezentowanym studium przypadku zwrócono uwagę na obszary wspomagania osiągania i oceny zgodności z normami i standardami

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka strony 79 - 87,
ISSN: 2084-6495
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Brodnicki K.: Wspomaganie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki spin-off Argevide// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr. 1 (2016), s.79-87
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi