Wstępne badania eksperymentalne stalowych łączników balkonowych w aspekcie nośności złącza balkon - strop - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wstępne badania eksperymentalne stalowych łączników balkonowych w aspekcie nośności złącza balkon - strop

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę oraz wyniki wstępnych badań eksperymentalnych prefabrykowanych zestawów balkonowych w naturalnej skali o wymiarach (szerokość × długość × wysokość): 2,0 m × 2,78 m × 0,186 m (w spadku do 0,17 m) składających się z żelbetowych płyt połączonych ze sobą za pomocą stalowych łączników balkonowych w dwóch różnych typach rozwiązania. Ponadto artykuł zawiera przegląd literatury oraz przykładowych rozwiązań systemowych dotyczących łączników balkonowych w aspekcie rozwiązań konstrukcyjnych, wymagań termicznych, wilgotnościowych, pożarowych, akustycznych oraz obliczeń statyczno - wytrzymałościowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane problemy naukowe budownictwa 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB strony 13 - 29
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Solarczyk M., Piotrkowski P., Niedostatkiewicz M.: Wstępne badania eksperymentalne stalowych łączników balkonowych w aspekcie nośności złącza balkon - strop// Wybrane problemy naukowe budownictwa : 65 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB/ Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020, s.13-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi