Wstępne badania spawalności stali dupleks typu 2205 w środowisku wodnym metodą mokrą - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wstępne badania spawalności stali dupleks typu 2205 w środowisku wodnym metodą mokrą

Abstrakt

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań spawalności stali ferrytyczno-austenitycznej odpornej na korozję typu dupleks 2205 w środowisku wodnym, metodą mokrą, elektrodami otulonymi. Omówiono wpływ cyklu cieplnego spawania na strukturę i właściwości napoin wykonanych pod wodą. Zrealizowane wstępne badania wykazały przydatność stali dupleks do spawania w środowisku wodnym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa: Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych strony 233 - 244
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Prokop K., Fydrych D., Rogalski G., Łabanowski J.: Wstępne badania spawalności stali dupleks typu 2205 w środowisku wodnym metodą mokrą// Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa: Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych/ ed. Artur Czupryński Katowice- Gliwice: Politechnika Śląska, , 2015, s.233-244
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi