Wstępne rozmycie modelu do prognozowania wielkości sprzedaży kredytów hipotecznych w Internecie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wstępne rozmycie modelu do prognozowania wielkości sprzedaży kredytów hipotecznych w Internecie

Abstrakt

Przedstawiono metody modelowania rozmytego w odniesieniu do opracowanego wcześniej regułowego modelu służącego do prognozowania sprzedaży kredytów hipotecznych w Internecie na rynku polskim. Prezentowane są: zagadnienia dotyczące rynku, stworzony model regułowy wraz z nanoszonymi zmianami, szczegółowy przebieg procesów fuzyfikacji i interferencj oraz perspektywy rozwoju.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wspólczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa strony 39 - 45
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Orłowski A.: Wstępne rozmycie modelu do prognozowania wielkości sprzedaży kredytów hipotecznych w Internecie// Wspólczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa/ ed. ed. Włodzimierz Przybylski Gdańsk: Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, 2010, s.39-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi