Wybór operatora usług VOIP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybór operatora usług VOIP

Abstrakt

W pracy przedstawiono propozycje algorytmu wyboru operatora VoIP, zapewniającego w danym momencie realizację połączenia o najlepszej jakości. Weryfikacja jakości realizowanego połączenia została dokonana metodami subiektywnymi. Zaproponowane 2 metody wyboru najlepszego operatora wykorzystują: pomiar maksymalnego opóźnienia przechodzenia danych z/do operatora (w oparciu o usługę PING) oraz pomiar czasu trwania zestawiania połączenia przez użytkownika końcowego (oparty o dodzwanianie). Opracowane metody wyboru operatora zostały zweryfikowane eksperymentalnie. W ramach pracy opracowano także aplikację, która inicjalizuje połączenia i w sposób bezobsługowy wybiera optymalnego operatora.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 307 - 312,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Nowicki K., Zięba S.: Wybór operatora usług VOIP// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr. 7 (2010), s.307-312
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi