Wybrane aspekty migracji pracowników i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane aspekty migracji pracowników i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Abstrakt

Przystąpienie Polski do UE w roku 2004 było niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń dla rychów ludności. Obowiazujace w Polsce w pełniustalenia przyjęte dla państw członkowskich UE w zakresie swobodnego przepływu osób, dają możliwość przemieszczania się zarówno pracowników wykwalifikowanych, często o wysokich kwalifikacjach zawodowych, jak i pracowników o niskich kwalifikacjach. Celem niniejszego opracownaia jest zaprezentownaie wpływu migracji pracowników na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a przez to ich oddziaływanie na rynek pracy i w konsekwencji - na rozwój całej gospodarki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr Nr ..., strony 41 - 48,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M.: Wybrane aspekty migracji pracowników i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -Vol. Nr ...., (2008), s.41-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi