Wybrane aspekty montażu przęseł mostu podwieszonego przez Wisłę w Płocku. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane aspekty montażu przęseł mostu podwieszonego przez Wisłę w Płocku.

Abstrakt

Projektowanie i realizacja przeprawy leżącej w ciągu planowanej drogowej obwodnicy Płocka, stanowią jedno z najpoważniejszych zadań inżynierskich początku XXI wieku w Polsce. Most składa się z dwóch zasadniczych odcinków: 586 - metrowej części dojazdowej o konstrukcji belkowej oraz 615 - metrowej części głównej o konstrukcji podwieszonej, przebiegającej zasadniczo nad nurtem rzeki oraz wąskim prawobrzeżnym terenem zalewowym. Przęsło główne ma rekordową obecnie w Polsce rozpiętość 375 m. W artykule zaprezentowano wybrane problemy montażu przęseł mostu. Całość poparto dokumentacją fotograficzną z najważniejszych etapów realizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Hildebrandt M., Berger A., Wąchalski K., Sudak M.: Wybrane aspekty montażu przęseł mostu podwieszonego przez Wisłę w Płocku.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi