Wybrane aspekty wpływu modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej na środowisko - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane aspekty wpływu modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej na środowisko

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemów związanych z procesami rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych wraz z przejazdami kolejowymi oraz ich bezpośredniego wpływu na środowisko. Przedstawiono dane statystyczne wypadków kolejowych, które wskazują na konieczność modernizacji przejazdów kolejowych. Omówiono obowiązujące w Polsce normy, przepisy oraz rozporządzenia dotyczące przejazdów kolejowo - drogowych. Wskazano na nieścisłości w przepisach i instrukcjach regulujących położenie i rozmieszczenie przejazdów kolejowych na liniach modernizowanych bądź rewitalizowanych. Dużą uwagę skupiono również na procesach modernizacji i rewitalizacji elementów liniowych infrastruktury kolejowej. Na przykładzie linii dokonano przeglądu rozwiązań technicznych mogących to negatywne oddziaływanie ograniczyć.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne strony 133 - 145,
ISSN: 1231-9171
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Licow R., Urbaniak M.: Wybrane aspekty wpływu modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej na środowisko// Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. -., nr. 3(107) (2015), s.133-145
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi