Wybrane aspekty wyboru specjalności przez studentów kierunku zarządzania i marketingu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane aspekty wyboru specjalności przez studentów kierunku zarządzania i marketingu

Abstrakt

W artykule zajęto się problematyką wyboru specjalności przez studentów kierunku zarządzanie i marketing. W szczególności autora interesowały następujące zagadnienia dotyczące wyboru specjalności przez studentów w zakresie magisterskich studiów uzupełniających (MSU): źródła i rodzaje informacji, hierarchia kryteriów, powody wyboru, osoby doradzające, satysfakcja z podjętej decyzji. Odpowiedzi na te zagadnienia udzielone na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów kształcących się na pierwszym semestrze studiów MSU na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej strony 227 - 233,
ISSN: 1731-2639
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: Wybrane aspekty wyboru specjalności przez studentów kierunku zarządzania i marketingu// Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. -., nr. 1 (2002), s.227-233
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi