Wybrane aspekty wykorzystania ciepła do produkcji ''chłodu'' w systemach klimatyzacyjnych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane aspekty wykorzystania ciepła do produkcji ''chłodu'' w systemach klimatyzacyjnych.

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania ciepla do produkcji ''chłodu'' koncentrując się na adsorpcyjnych urządzeniach do klimatyzacji pracyjących samodzielnie lub współtworzacych sstemy klimatyzacyjne z urządzeniami konwencjonalnymi. Zaprezentowano rozwiązanie przyjęte do obsługi pomieszczeń w ECII w Gdańsku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie = Heating and ventilation in industry and agriculture strony 63 - 70
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jaskólski M.: Wybrane aspekty wykorzystania ciepła do produkcji ''chłodu'' w systemach klimatyzacyjnych.// Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie = Heating and ventilation in industry and agriculture/ ed. red. Kazimierz Żarski Tuchola: Wydaw. Wyższ. Szk. Zarz. Środow., 2006, s.63-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi