Wybrane aspekty zmian zatrudnienia w gospodarce polskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane aspekty zmian zatrudnienia w gospodarce polskiej

Abstrakt

W początkowym okresie transformacji, tzn. do roku 1995 następował nie tylko szybki wzrost bezrobocia jawnego, ale i gwałtowny spadek liczby pracujących. Zmienił się nie tylko poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej, ale i jego struktura. Nastąpił szybki rozwój sektora prywatnego, pojawiły się nowe sekcje gospodarki narodowej, zmienił się również status zatrudnionych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza zmian jakie można było zaobserwować na rynku pracy w Polsce w latach 1995 - 2004.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych : praca zbiorowa strony 7 - 16
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M.: Wybrane aspekty zmian zatrudnienia w gospodarce polskiej// Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych : praca zbiorowa/ ed. pod redakcją naukową Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006, s.7-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi