Wybrane aspekty zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na terenie zurbanizowanym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane aspekty zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na terenie zurbanizowanym

Abstrakt

Niniejsza monografia stanowi kontynuację tematyki podjętej w 2015 i przedstawianej w książce pt. „Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową” autorstwa Wojciechowska E., Gajewska M., Żurkowska N., Surówka M., Obarska-Pempkowiak H., Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodą w przestrzeni zurbanizowanej stanową wyzwania XXI wieku, które muszą być spójne a zatem uzgadniane i planowane przez wiele zespołów interdyscyplinarnych. Z jednej strony woda jest integralną częścią przestrzeni miejskiej, bardzo mile widzianą przez jej mieszkańców. Z drugiej jednak strony postępującą urbanizacja i uszczelnianie powierzchni stwarzają realne zagrożenia podtapianiem części dzielnic i budynków, na które to mieszkańcy miast nie chcą się godzić. Na te i inne wyzwania nakładają się zmiany klimatu oraz udowodniony już niekorzystny wpływ tzw. „miejskiej wyspy ciepła” na komfort mieszkania i zdrowie ludzi. W książce przedstawiono rozwój i zmiany w podejściu do systemów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Scharakteryzowano najnowsze trendy oraz funkcje, jakie powinny spełniać nowoczesne systemy gospodarowania wodą. Przedstawiono przykłady rozwiązań zarówno z ostatnich lat, jak i tych historycznych. Pokazano w jaki sposób można adaptować istniejące rozwiązania do potrzeb i zapewniania różnorodnych funkcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Wojciechowska E., Gajewska M., Matej-Łukowicz K.: Wybrane aspekty zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na terenie zurbanizowanym. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2017.78 s. ISBN 978-83-60261-64-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 216 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi