Wybrane czynniki wpływające na rynkowe zachowania konsumentów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane czynniki wpływające na rynkowe zachowania konsumentów

Abstrakt

O roli, jaką w zachowaniach rynkowych konsumentów odgrywają czynniki zewnętrzne ekonomiczne, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak dopiero w ostatnich latach, z powodu osłabienia skuteczności tradycyjnych środków przekazu, przedsiębiorstwa skierowały swoją uwagę na pozostałe dwie grupy czynników, które odgrywają niebagatelną rolę w podejmowaniu decyzji nabywczych konsumentów - czynniki zewnętrzne pozaekonomiczne oraz wewnętrzne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Marketing. Ujęcie relacyjne strony 31 - 59
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Brzozowska-Woś M.: Wybrane czynniki wpływające na rynkowe zachowania konsumentów// Marketing. Ujęcie relacyjne/ ed. ed. Magdalena Brzozowskiej-Woś. Gdańsk: Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2010, s.31-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 381 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi