Wybrane elementy nieliniowej dynamiki struktur kratowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane elementy nieliniowej dynamiki struktur kratowych

Abstrakt

W pracy jest dyskutowany problem nieliniowej dynamiki struktur kratowych. Zastosowano stacjonarny opis Lagrange'a (ang. Total Lagrange), pokazano silne i słabe sformułowanie dla pręta kratowego, jego aplikację do MES. W zakresie całkowania równań ruchu przedstawiono metodę Newmarka i metodę-a dla problemów liniowych i nieliniowych. Załączony przykład numeryczny ilustruje cechy przedstawionych metod.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa strony 491 - 498
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Burzyński S.: Wybrane elementy nieliniowej dynamiki struktur kratowych// W : Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa/ ed. pod red. J. Bzówki. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s.491-498
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi