Wybrane elementy zarządzania relacjami ze studentami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane elementy zarządzania relacjami ze studentami

Abstrakt

Coraz większym zainteresowaniem zarówno teoretyków, jak i praktyków związanych ze szkolnictwem wyższym cieszy się problematyka zarządzania relacjami z podmiotami znajdującymi się w otoczeniu uczelni. W artykule przedstawiono najważniejsze elementy stanowiące fundament tworzenia relacji ze studentami. Są nimi: satysfakcja, jakość usługi edukacyjnej, komunikacja oraz zaufanie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Marketing. Szkolnictwo i nauczanie strony 111 - 136
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Drapińska A.: Wybrane elementy zarządzania relacjami ze studentami// Marketing. Szkolnictwo i nauczanie/ ed. ed. Anna Drapińska Gdańsk: Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2010, s.111-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi