Wybrane instrumenty zintegrowanej komunikacji marketingowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane instrumenty zintegrowanej komunikacji marketingowej

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na potrzebę stosowania zintegrowanej komunikacji marketingowej. Szczególną uwagę poświęcono osobowym formom komunikacji marketingowej, takim jak: sprzedaż osobista, targi i wystawy oraz marketing szeptany.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zintegrowana działalność promocyjna na rynkach krajowych i międzynarodowych strony 106 - 113
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Brzozowska-Woś M.: Wybrane instrumenty zintegrowanej komunikacji marketingowej// Zintegrowana działalność promocyjna na rynkach krajowych i międzynarodowych/ ed. ed. Arnold Pabian. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2010, s.106-113
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi