Wybrane metody zastosowania inteligencji rozproszonej w projektowaniu architektonicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane metody zastosowania inteligencji rozproszonej w projektowaniu architektonicznym

Abstrakt

Wraz z rozwojem oraz popularyzacją narzędzi komputacyjnych wykorzystywanych w praktyce architektonicznej, projektanci opierają swoją pracę o algorytmy wcześniej odległe od swojej dziedziny. Specyfika projektowania architektonicznego, w której często możliwe jest wiele różnorodnych rozwiązań spełniających określone warunki, lub ocena efektu jest czysto subiektywna, a natomiast zdefiniowanie algorytmu opisującego problem niezwykle skomplikowane, skłania architektów do korzystania z algorytmów heurystycznych. Algorytmy opierające się o działanie sztucznej inteligencji pozwalają na obliczanie problemów projektowych do tej pory rozwiązywanych intuicyjnie, rozwijając warsztat architektoniczny. Artykuł prezentuje wybrane możliwości wykorzystania inteligencji rozproszonej w projektowaniu architektonicznym w oparciu o algorytm stada opisany przez Craig Raynolds’a w 1987 roku bazujący na trzech prostych zasadach zaobserwowanych w stadach ptaków, ławicach ryb czy roju pszczół: rozdzielność, spójność, wyrównywanie. W oparciu o algorytm stada przedstawione zostały dwie implementacje narzędzia w postaci symulacji ruchu ławic: w celu wygenerowania struktur przestrzennych będących konstrukcją nośną obiektów oraz symulacji ruchu pieszego w obiektach architektonicznych. Przedstawione propozycje wykorzystania algorytmów stada wskazują na możliwości ich zastosowania w praktyce architektonicznej zarówno na etapie projektowym jak i na etapie ewaluacji zaproponowanych rozwiązań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Nauki techniczne i inżynieryjne. Część I strony 140 - 145
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Radziszewski K.: Wybrane metody zastosowania inteligencji rozproszonej w projektowaniu architektonicznym// Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne.Część I : Budownictwo i architektura/ ed. dr inż. Jędrzej Nyćkowiak, dr hab. Jacek Leśny Poznań: Młodzi Naukowcy, 2018, s.140-145
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 105 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi