Wybrane problemy analizy kosztów awarii sieci ciepłowniczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane problemy analizy kosztów awarii sieci ciepłowniczych

Abstrakt

Awaryjność sieci ciepłowniczych w Polsce jest rzeczą znaną, jednakże próby usystematyzowania jej przyczyn nie dają zadowalających rezultatów, gdyż dostępna dokumentacja jest zwykle niespójna, niepełna i niezbyt wiarygodna. Dodatkowe utrudnienie stanowi konieczność ujęcia tego zagadnienia w kategoriach ekonomicznych. W niniejszym artykule podjęto próbę metodologicznego opisu, uwzględniającego wpływ kosztów awarii na jednostkowy koszt ciepła dla odbiorcy

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja strony 291 - 293,
ISSN: 0137-3676
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Dubert M., Kamrat W.: Wybrane problemy analizy kosztów awarii sieci ciepłowniczych// Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. -., nr. 8 (2018), s.291-293
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/9.2018.8.1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi