Wybrane problemy diagnostyki infrastruktury energetycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane problemy diagnostyki infrastruktury energetycznej

Abstrakt

Modernizacja systemów energetycznych wymusza w naturalny sposób racjonalizację użytkowania energii, zwiększanie niezawodności zasilania oraz obniżanie kosztów wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. Jednym z mniej docenianych problemów jest kompleksowa ocena diagnostyczna rurociągów energetycznych i skuteczny monitoring infrastruktury energetycznej, pozwalający na znaczące obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem w sprawności eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i obiektów energetycznych. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na powyższe problemy i podjęto próbę oceny techniczno-ekonomicznych korzyści, wynikających z zastosowania współczesnych informatycznych narzędzi do diagnostyki i monitorowania rurociągów energetycznych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja strony 343 - 346,
ISSN: 0137-3676
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Dubert M., Kamrat W.: Wybrane problemy diagnostyki infrastruktury energetycznej// Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. -., nr. 9 (2018), s.343-346
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/9.2018.9.1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi