Wybrane problemy modelowania podróży transportem zbiorowym na przykładzie Gdańska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane problemy modelowania podróży transportem zbiorowym na przykładzie Gdańska

Abstrakt

Modelowanie podróży transportem zbiorowym jest elementarną częścią procesu budowy modelu podróży przede wszystkim obszarów miejskich. Obecnie w Gdańsku budowany jest nowy transportowy model symulacyjny miasta, oparty na oprogramowaniu VISUM. W artykule zostały poruszone problemy budowy i kalibracji modelu podziału zadań przewozowych począwszy od wydzielenia ruchu pieszego, do podziału podróży odbywanych transportem zbiorowym i transportem indywidualnym. Zostały także opisane możliwości zmiany parametrów modelu dla stanów prognostycznych w zależności od zakładanych zmian wartości współczynnika motoryzacji i zachowań transportowych na skutek przyjętej polityki transportowej oraz wartości paliwa. Ponadto zostały przedstawione problemy, rozwiązania i rezultaty kalibracji sieci transportu zbiorowego z wykorzystaniem oprogramowania VISUM.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne strony 19 - 32,
ISSN: 1231-9155
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Birr K., Zawisza M., Budziszewski T., Jamroz K.: Wybrane problemy modelowania podróży transportem zbiorowym na przykładzie Gdańska// Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. -., nr. Nr 2(98) (2012), s.19-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi