Wybrane problemy ochrony żeglugi (Maritime Security) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane problemy ochrony żeglugi (Maritime Security)

Abstrakt

przedstawiono zagadnienia ochrony żeglugi w aspekcie uwarunkowań związanych z radiokomunikacją morską. Opisano Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statków i Urządzeń Portowych - ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) i Statkowy System Alarmowania - SSAS (Ship Security Alert System) oraz także scharakteryzowano system AIS (Automated Information System) i System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu - LRIT (Long Range Identification and Tracking). W podsumowaniu wskazano na fundamentalne znaczenie nowoczesnych technik telekomunikacyjnych dla zapewnienia ochrony żeglugi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Katulski R., Niski R., Stefański J., Żurek J.: Wybrane problemy ochrony żeglugi (Maritime Security)// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi