Wybrane rozwiązania technologiczne wspierające zapobieganie i zwalczanie przestępczości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane rozwiązania technologiczne wspierające zapobieganie i zwalczanie przestępczości

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu zawarto charakterystyki wybranych rozwiązań technologicznych wspierających zapobieganie i zwalczanie przestępczości. Rozwiązania te zrealizowano w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Autorzy scharakteryzowali opracowane przez zespół Katedry następujące aplikacje użytkowe: urządzenie do wytwarzania kurtyny elektromagnetycznej (AEGIS) oraz system do lokalizowania osób i mienia w środowiskach zamkniętych (SALOn).

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Przestępczość XXI wieku : zapobieganie i zwalczanie: Problemy technologiczno-informatyczne strony 831 - 852
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Ambroziak S., Katulski R., Sadowski J., Stefański J.: Wybrane rozwiązania technologiczne wspierające zapobieganie i zwalczanie przestępczości// W : Przestępczość XXI wieku : zapobieganie i zwalczanie: Problemy technologiczno-informatyczne/ ed. E.W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s.831-852
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi