Wybrane zagadnienia diagnostyki automatycznych synchronizatorów prądnic - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane zagadnienia diagnostyki automatycznych synchronizatorów prądnic

Abstrakt

Diagnostykę stosuje się w wielu dziedzinach technicznych, m.in. do skomplikowanych obiektów technologicznych, układów transportowych programów komputerowych a także do urządzeń codziennego użytku. Jednym z takich urządzeń jest synchronizator prądnic, którego prawidłowe funkcjonowanie wpływa znacząco na niezawodne i bezpieczne prowadzenie procesu synchronizacji. Badania diagnostyczne synchronizatorów prądnic wykonywane są przede wszystkim w czasie długotrwałych okresów gotowości i polegają głównie na porównaniu rzeczywistych charakterystyk statycznych i dynamicznych z charakterystykami podanymi przez producenta. Pomiary kontrolne dostępnych sygnałów wprowadzanych do urządzenia i generowanych przez to urządzenie, wymagają stosowania przyrządów pomiarowych o podwyższonej dokładności, ponieważ przedział kontrolny mierzonej wielkości jest zwykle o rząd mniejszy od całkowitej wartości mierzonej wielkości fizycznej. Stosowanie współczynnika określonego mianem zapasu danego parametru diagnostycznego umożliwia monitorowanie zmian właściwości urządzenia oraz przewidywanie wystąpienia jego awarii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 39 - 41,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zawalich J.: Wybrane zagadnienia diagnostyki automatycznych synchronizatorów prądnic// Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. 12 (2003), s.39-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi