Wybrane zagadnienia diagnozowania eksploatacji urządzeń w produkcji żywności. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane zagadnienia diagnozowania eksploatacji urządzeń w produkcji żywności.

Abstrakt

Przedstawiono sposób postępowania dotyczący zbioru parametrów posiadających decydujący wpływ na funkcje przetwarzania w procesach jednostkowych oraz działania urządzenia a także sprzężenia tego z kontrolą i sterowaniem na poziomie produkcji żywności. Zwrócono uwagę na konieczność określenia dla przewidywanej technologii wytwarzania tzw. krytycznych punktów kontrolnych (k-p-k). Stwierdzono, że w projektowaniu, konstruowaniu i eksploatacji urządzeń w produkcji żywności należy najpierw zapobiegać powstawaniu k-p-k, a następnie ograniczać ich ilość tak aby wykorzystując odpowiedni system nadzoru do diagnozowania parametrów procesu przez monitorowanie i wizualizację,prowadzić ciągłą automatyczną kontrolę umożliwiającą szybkie reagowanie na zmiany tych parametrów.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn strony 285 - 288,
ISSN: 0860-9292
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Matuszek T.: Wybrane zagadnienia diagnozowania eksploatacji urządzeń w produkcji żywności.// Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn. -., nr. 9 (2002), s.285-288
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi