Wybrane zagrożenia środowiska i metody zapobiegania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane zagrożenia środowiska i metody zapobiegania

Abstrakt

Praca poświęcona jest problematyce zagrożeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych wód i gruntów ze strony ścieków komunalnych i przemysłowych. Przedstawiono wyniki badań nad ograniczeniem wybranych zagrożeń, w tym związanych z zrzutem oczyszczonych ścieków do wód w rejonach wrażliwych lub wykorzystywanych rekreacyjnie oraz wyniki badań nad łącznym biologicznym oczyszczaniem ścieków i odcieków pochodzących ze składowisk stałych odpadów komunalnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 112 - 119,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bray R., Czerwionka K., Fudala-Książek S., Jankowska K., Kulbat E., Łuczkiewicz A., Olańczuk-Neyman K., Quant B., Sokołowska A.: Wybrane zagrożenia środowiska i metody zapobiegania// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.112-119
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi