Wydajne obliczenia na klastrach i gridach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wydajne obliczenia na klastrach i gridach

Abstrakt

Niniejszy rozdział omawia standardy, technologie jak równieżtechniki zrównoleglania wykorzystywane w skalowalnych obliczeniach na klastrach i gridach. Autor przedstawia również tendencje rozwojowe tej dziedziny wskazując problemy i potencjalne ich rozwiązania. W szczególności rozdział odnosi się do równoległych aplikacji uruchamianych na dużych klastrach obliczeniowych oraz technologii pozwalających na kontrolowane współdzieleniezasobów - przetwarzania typu grid.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 51 - 67
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Czarnul P.: Wydajne obliczenia na klastrach i gridach// Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. red. H. Krawczyk Gdańsk: Politech. Gdań., 2006, s.51-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi