Wydajność środowisk J2SE i C++ / OpenCV w zagadnieniu sterowania komputerem za pomocą gestów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wydajność środowisk J2SE i C++ / OpenCV w zagadnieniu sterowania komputerem za pomocą gestów

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono interfejs sterowania komputerem za pomocą gestów rąk, należący do grupy systemów czasu rzeczywistego o łagodnych granicach (ang. soft real-time). Komponentami systemu są: komputer klasy PC, kamera internetowa, rzutnik multimedialny i ekran dla rzutnika. Oprogramowanie interfejsu opracowano w oparciu o środowiska J2SE i Visual Studio C++ z użyciem biblioteki OpenCV. Moduł systemu realizujący interpretację rozpoznanych pozycji rąk w postaci gestów zrealizowano w środowisku J2SE wykorzystując pakiet JFuzzyLogic, udostępniający metody logiki rozmytej. Część odpowiedzialną za przetwarzanie obrazu i detekcję pozycji rąk stworzono zarówno w środowisku J2SE jak i C++ / OpenCV. Dokonano analizy systemu pod kątem jego odpowiedzi w warunkach zmiennego środowiska i ograniczeń czasowych. Porównano wydajność obu środowisk, a wyniki przedstawiono w postaci tabeli.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Metody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego. - [praca zbiorowa] strony 187 - 196
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lech M., Kostek B.: Wydajność środowisk J2SE i C++ / OpenCV w zagadnieniu sterowania komputerem za pomocą gestów// Metody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego. - [praca zbiorowa]/ ed. eds. Leszek Trybus, Sławomir Samolej; Politechnika Rzeszowska. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2010, s.187-196
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi