Wydatki na opiekę zdrowotną a efekty zdrowotne – analiza porównawcza krajów europejskich metodą DEA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wydatki na opiekę zdrowotną a efekty zdrowotne – analiza porównawcza krajów europejskich metodą DEA

Abstrakt

Efektywnie działające systemy ochrony zdrowia mają istotne znaczenie dla zapewnienia społeczeństwu jakości życia na odpowiednim poziomie. Średnie wydatki dla krajów UE wynosiły w 2000 r. 1836 dol., a w 2012 r. osiągnęły poziom 3317 dol. na osobę z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej (Purchasing Power Parity, PPP). W krajach Europy Środkowo-Wschodniej nienależących do UE całkowite wydatki na zdrowie są znacznie niższe, a proporcja wydatków publicznych i prywatnych mniej korzystna. Przedstawione różnice w wydatkach uzasadniają konieczność pomiaru i oceny efektywności funkcjonowania systemów ochrony zdrowia ze względu na to, że efekty działania tych systemów są również bardzo zróżnicowane. Celem artykułu jest zbadanie efektywności systemów opieki zdrowotnej 36 państw europejskich za pomocą nieparametrycznej metody Data Envelopment Analysis (DEA). Zastosowano model Assurance Region Global (ARG).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 156 - 165,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kujawska J.: Wydatki na opiekę zdrowotną a efekty zdrowotne – analiza porównawcza krajów europejskich metodą DEA// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 412 (2015), s.156-165
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi