Wygładzona krzywa przejściowa dla dróg kolejowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wygładzona krzywa przejściowa dla dróg kolejowych

Abstrakt

W pracy zwrócono uwagę na problemy występujące w eksploatacji krzywych przejściowych stosowanych w układach geometrycznych toru kolejowego. Wskazano na trudności w praktycznej realizacji i utrzymaniu bardzo małych rzędnych poziomych krzywej przejściowej i rzędnych rampy przechyłkowej w rejonie początkowym, występujących na gładkich krzywych przejściowych. Jako podstawową przyczynę takiej sytuacji uznano nadmierne wyłagodzenie krzywizny w ich rejonie początkowym. Wykorzystując metodę identyfikacji krzywizny za pomocą równań różniczkowych, uzyskano nową postać krzywej, którą określono mianem „wygładzonej krzywej przejściowej”. Wykazano zdecydowaną przewagę tej krzywej, z realizacyjnego punktu widzenia, nad reprezentującą gładkie krzywe przejściowe krzywą Blossa. Jak się wydaje, mogłaby ona z powodzeniem konkurować z powszechnie obecnie stosowaną klotoidą, do której jest podobna w rejonie początkowym, natomiast różni się istotnie na swojej dalszej długości, a zwłaszcza w rejonie końcowym, gdzie zapewnia łagodne wejście z krzywej przejściowej w łuk kołowy.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Komunikacyjny nr 74, strony 12 - 17,
ISSN: 0033-2232
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Koc W.: Wygładzona krzywa przejściowa dla dróg kolejowych// Przegląd Komunikacyjny. -Vol. 74., iss. 7 (2019), s.12-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 175 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi