Wykluczenie finansowe osób w wieku 50+ na rynku usług ubezpieczeniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykluczenie finansowe osób w wieku 50+ na rynku usług ubezpieczeniowych

Abstrakt

W artykule wyróżniono podstawowe determinanty wykluczenia finansowego osób w wieku powyżej 50. roku życia, zaprezentowane w trzech podstawowych grupach czynników: społecznych, popytowych i podażowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano osoby starsze jako jedną z grup społecznych najbardziej narażonych na wykluczenie finansowe. Stwierdzono, że specyfika produktów ubezpieczeniowych i praktyka zakładów ubezpieczeń determinuje skalę wykluczenia finansowego osób 50+. Szczególnie ważnymi determinantami wykluczenia finansowego osób starszych są: poziom dochodów, wykształcenie i niskie kompetencje cyfrowe. Ponadto osoby w wieku 50+, będąc tradycyjnymi konsumentami. niechętnie korzystają z innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych. Na podstawie analizy danych statystycznych wskazano osoby starsze jako grupę społeczną mającą najmniejsze zaufanie do instytucji ubezpieczeniowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Współczesne problemy rynku ubezpieczeniowego strony 77 - 88
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Czerwiński B.: Wykluczenie finansowe osób w wieku 50+ na rynku usług ubezpieczeniowych// W : Współczesne problemy rynku ubezpieczeniowego/ ed. Anna Organiściak-Krzykowska, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 2014, s.77-88
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi