Wykonanie i zastosowanie układów złożonych z miniaturowych (solid-contact) elektrod jonoselektywnych do badań biomedycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykonanie i zastosowanie układów złożonych z miniaturowych (solid-contact) elektrod jonoselektywnych do badań biomedycznych

Abstrakt

W rozprawie doktorskiej przedstawiono konstrukcję i parametry miniaturowych elektrod jonoselektywnych (EJS) użytych do budowy zintegrowanych platform czujnikowych, które mogą mieć potencjalne zastosowanie w badaniach biomedycznych i klinicznych. Wykazano wpływ lepkości roztworu na zakres liniowy pracy EJS oraz wpływ temperatury przechowywania próbek śliny na ich skład jonowy. Praca badawcza obejmowała zaprojektowanie, wykonanie i testowanie nowej EJS czułej na rodanki na bazie pochodnej fosfoniowej kaliks[4]arenu. Niniejsza praca obejmuje również badania dotyczące zastosowania wykonanych platform czujnikowych w medycynie i sporcie. Przeprowadzone eksperymenty dotyczyły: oznaczenia stężenia jonów Na+, K+ i Ca2+ w ludzkim pocie; oznaczenia stężenia Na+, K+ i Ca2+, Mg2+ i Cl- w ludzkiej stymulowanej i niestymulowanej ślinie; oznaczenie stężenia Na+, K+ i Ca2+, Mg2+, Cl-, SCN- i pH w grupie 100 osób. Badania przeprowadzono na grupie 100 osób, zaprezentowane wyniki dotyczą ujęcia statystycznego średnich wartości stężeń badanych jonów ze względu na parametry takie jak płeć, choroby, przyjmowane leki itp. Ostatecznie wykazano, że stężenie wapnia w ślinie kobiet w okresie owulacji jest wyższe niż u kobiet u których nie uchwycono tego okresu oraz u kobiet przyjmujących hormonalne środki antykoncepcyjne.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 8 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi