Wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego i logiki rozmytej do kierowania statkiem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego i logiki rozmytej do kierowania statkiem

Abstrakt

Rozwój technik komputerowych w ostatnich latach, wpłynął na zmiany w sposobie prowadzenia nawigacji na współczesnym statku floty handlowej. Dysponując doświadczeniami związanymi z zatonięciem promu ''Estonia'', pod pokładem którego życie utraciły 852 osoby (95 ciał odnaleziono, 757 uznano za zaginione) oraz innych jednostek morskich, opracowano Konwencję STCW-95 nakładającą na oficerów nawigacyjnych i personel pokładowy, obowiązek przyswajania i odświeżania prawideł morskich na kursach ponawianych w regularnych odstępach czasu. Jednak wprowadzone w 1995 roku przepisy nie wyeliminowały katastrof i wypadków do jakich dochodzi na morzu. Bezpieczeństwo życia na morzu nie zależy tylko od jakości zainstalowanej aparatury, ale jak wskazuje praktyka od wiedzy i umiejętności nawigatorów. Statystyki wypadków do jakich dochodzi na morzu potwierdzają, że czynnik ludzki jest jedną z ich głównych przyczyn. Udział błędów ludzkich będących przyczyną powstania katastrof wynosi około 80%. Mając na uwadze obecny stan wyposażenia mostków nawigacyjnych oraz statystyki wypadków morskich, opracowana została koncepcja hybrydowego ewolucyjno-rozmytego systemu sterowania statkiem o nazwie PFC (Path Finder and Controller for Ship).

Cytuj jako

Autorzy (2)

  • Zdjęcie użytkownika  Andrzej Łebkowski

    Andrzej Łebkowski

  • Zdjęcie użytkownika  Roman Smierzchalski

    Roman Smierzchalski

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały konferencyjne. Warsztaty Algorytmów Genetycznych, Wdzydze, 4-5 września, 2003 strony 35 - 37
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Łebkowski A., Smierzchalski R.: Wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego i logiki rozmytej do kierowania statkiem// Materiały konferencyjne. Warsztaty Algorytmów Genetycznych, Wdzydze, 4-5 września, 2003/ ed. R. Śmierzchalski Gdynia: Akad. Mor. w Gdyni, 2003, s.35-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi