Wykorzystanie algorytmu kompresji sygnału mowy MP-LPC do modelowania przebiegu fonokardiograficznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie algorytmu kompresji sygnału mowy MP-LPC do modelowania przebiegu fonokardiograficznego

Abstrakt

W artykule przedstawiono nową metodę modelowania dźwięków serca, która może znaleźć zastosowanie w systemach diagnostyki urządzeń medycznych oraz stanowić podstawę opracowania inteligentnego stetoskopu. Przedstawiona propozycja stanowi rozwinięcie algorytmu MP-LPC wykorzystywanego w kompresji sygnału mowy. Wykazano, że do dokładnego modelowania przebiegu fonokardiograficznego, który pozwala na odwzorowywanie różnorodnych stanów patologicznych serca, a tym samym poprawę jednoznaczności interpretacji wybranych chorób, konieczne jest zastosowanie 24-rzędu mianownika transmitancji. Wykazano również, że celowa jest zmiana sposobu wyznaczania funkcji pobudzenia – w wyniku której, zamiast funkcji cross-korelacji, wykorzystywany jest algorytm genetyczny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 40 - 45,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Redlarski G., Gradolewski D.: Wykorzystanie algorytmu kompresji sygnału mowy MP-LPC do modelowania przebiegu fonokardiograficznego// Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. 4 (2013), s.40-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi