Wykorzystanie algorytmu rozwiązania ''problemu komiwojażera'' w zwiększaniu efektywności działań pielęgniarek środowiskowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie algorytmu rozwiązania ''problemu komiwojażera'' w zwiększaniu efektywności działań pielęgniarek środowiskowych

Abstrakt

W niniejszej publikacji przedstawiono kluczowe aspekty związane z adaptacją rozwiązania problemu komiwojażera na przykładzie działań pielęgniarek środowiskowych. Autorzy zaprezentowali wybrane determinanty systemu opieki zdrowotnej w Polsce, wpływające na pracę pielęgniarek, a także problem badawczy, związany z poszukiwaniem metod zwiększających efektywność ich działań, poprzez wybór drogi przemierzanej w ciągu dnia, celem redukcji czasu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO strony 353 - 362,
ISSN: 1732-1565
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zawadzka L., Zieliński G.: Wykorzystanie algorytmu rozwiązania ''problemu komiwojażera'' w zwiększaniu efektywności działań pielęgniarek środowiskowych// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -., nr. Nr 4/1 (2010), s.353-362
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi