Wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego. W: Termodynamicne przet- wórstwo węgla i biomasy. Red. M. Ściążko, H. Zieliński. Zabrze: Ins. Chem. Przeróbki Węgla, Ins. Gosp. Surowcami Mineral. i Energią PAN**2003 s. 39-51 3 rys. bibliogr. 29 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego. W: Termodynamicne przet- wórstwo węgla i biomasy. Red. M. Ściążko, H. Zieliński. Zabrze: Ins. Chem. Przeróbki Węgla, Ins. Gosp. Surowcami Mineral. i Energią PAN**2003 s. 39-51 3 rys. bibliogr. 29 poz.

Abstrakt

Omawia się zasoby energetyczne dotyczace biomasy w Polsce. Największe zasobyto słoma, drewno i odpady organiczne. Wskazuje się na istniejące w Polsceobiekty demonstracyjne o dużym potencjale replikacyjnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi