WYKORZYSTANIE CHROMATOGRAFII JONOWEJ (IC-PAD) W ANALITYCE JONÓW CYJANKOWYCH OBECNYCH W PESTKACH POLSKICH JABŁEK I MORELI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WYKORZYSTANIE CHROMATOGRAFII JONOWEJ (IC-PAD) W ANALITYCE JONÓW CYJANKOWYCH OBECNYCH W PESTKACH POLSKICH JABŁEK I MORELI

Abstrakt

Jony cyjankowe zawarte w próbkach pestkach jabłek pochodzą z rozpadu glikozydów cyjanogennych. Główne rośliny jadalne, w których występują glikozydy cyjanogenne to migdały, sorgo, maniok, owoce pestkowe i pędy bambusa. Cyjanoglikozydy występują często w częściach roślin niespożywanych przez człowieka np. pestkach moreli. Jednakże, ze względu na domniemane właściwości antynowotworowe pestki moreli są dostępne w sklepach ze zdrową żywnością. W literaturze naukowej już od wielu lat występują informacje na temat glikozydów cyjanogennych w próbkach produktów spożywczych lecz brakuje danych na temat polskich owoców i warzyw. W prezentowanej pracy omówiono naturalne źródło cyjanków oraz ich biologiczne oddziaływanie. Przedstawiono wyniki oznaczeń jonów cyjankowych w wybranych, dostępnych w sklepach i targach pestkach jabłek i moreli, z zastosowaniem chromatografii jonowej z detekcją pulsacyjną amperometryczną (IC-PAD). Wyniki badań potwierdziły obecność jonów cyjankowych w próbkach pestek. Zawartość cyjanków w pestkach jabłek jest znacznie mniejsza w porównaniu do pestek moreli. Największą zawartością cyjanków charakteryzowały się pestki jabłek Champion (0,097 mg/kg) a najmniejszą pestki jabłek Antonówka, Starting i Gloster (0,002 mg/kg).

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 12 razy

Licencja

Copyright (© 2108 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Chromatografia Jonowa 2018 strony 9 - 17
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Jaszczak E., Polkowska Ż.: WYKORZYSTANIE CHROMATOGRAFII JONOWEJ (IC-PAD) W ANALITYCE JONÓW CYJANKOWYCH OBECNYCH W PESTKACH POLSKICH JABŁEK I MORELI// W : Chromatografia Jonowa 2018/ ed. R.Michalski Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, 2018, s.9-17

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi