WYKORZYSTANIE CHROMATOGRAFII JONOWEJ (IC-PAD) W ANALITYCE JONÓW CYJANKOWYCH OBECNYCH W PESTKACH POLSKICH JABŁEK I MORELI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WYKORZYSTANIE CHROMATOGRAFII JONOWEJ (IC-PAD) W ANALITYCE JONÓW CYJANKOWYCH OBECNYCH W PESTKACH POLSKICH JABŁEK I MORELI

Abstrakt

Jony cyjankowe zawarte w próbkach pestkach jabłek pochodzą z rozpadu glikozydów cyjanogennych. Główne rośliny jadalne, w których występują glikozydy cyjanogenne to migdały, sorgo, maniok, owoce pestkowe i pędy bambusa. Cyjanoglikozydy występują często w częściach roślin niespożywanych przez człowieka np. pestkach moreli. Jednakże, ze względu na domniemane właściwości antynowotworowe pestki moreli są dostępne w sklepach ze zdrową żywnością. W literaturze naukowej już od wielu lat występują informacje na temat glikozydów cyjanogennych w próbkach produktów spożywczych lecz brakuje danych na temat polskich owoców i warzyw. W prezentowanej pracy omówiono naturalne źródło cyjanków oraz ich biologiczne oddziaływanie. Przedstawiono wyniki oznaczeń jonów cyjankowych w wybranych, dostępnych w sklepach i targach pestkach jabłek i moreli, z zastosowaniem chromatografii jonowej z detekcją pulsacyjną amperometryczną (IC-PAD). Wyniki badań potwierdziły obecność jonów cyjankowych w próbkach pestek. Zawartość cyjanków w pestkach jabłek jest znacznie mniejsza w porównaniu do pestek moreli. Największą zawartością cyjanków charakteryzowały się pestki jabłek Champion (0,097 mg/kg) a najmniejszą pestki jabłek Antonówka, Starting i Gloster (0,002 mg/kg).

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 221 razy

Licencja

Copyright (© 2108 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Chromatografia Jonowa 2018 strony 9 - 17
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Jaszczak-Wilke E., Polkowska Ż.: WYKORZYSTANIE CHROMATOGRAFII JONOWEJ (IC-PAD) W ANALITYCE JONÓW CYJANKOWYCH OBECNYCH W PESTKACH POLSKICH JABŁEK I MORELI// Chromatografia Jonowa 2018/ ed. R.Michalski Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2018, s.9-17
Bibliografia: test
 1. Przeprowadzone badania potwierdziły obecność jonów cyjankowych w próbkach pestek Polskich jabłek. Stężenie jonów cyjankowych w badanych próbkach roślinnych uwarunkowane jest sezonowością, klimatem, a także regionem z jakiego dany owoc pochodzi. Zawartość cyjanków w pestkach jabłek jest znacznie mniejsza w porównaniu do pestek moreli. Stężenia cyjanków w pestkach moreli zawierają się w przedziale od 259 do 1056 µg/kg. Natomiast największe zawartości cyjanków (w zakresie 2-97 µg/kg) w przypadku pestek jabłek oznaczono dla jabłoni, które były uprawiane na glebach żyznych. otwiera się w nowej karcie
 2. Specjaliści z Światowej Organizacji Zdrowia odradzają spożywanie większej dawki cyjanków niż 20 µg/kg mc, gdyż większa dawka może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia. otwiera się w nowej karcie
 3. Blaheta, R. A., Nelson K, Haferkamp A., and Juengel E. (2016). "Amygdalin, Quackery or Cure?" Phytomedicine 23(4):367-76. otwiera się w nowej karcie
 4. Cigolini D (2011). "Hydroxocobalamin Treatment of Acute Cyanide Poisoning from Apricot Kernels." Emergency Medicine Journal 28(9):804 LP-805. otwiera się w nowej karcie
 5. Jaszczak E, Polkowska Ż, Narkowicz S, Namieśnik J. (2017). "Cyanides in the Environment-analysis-problems and Challenges." Environmental Science and Pollution Research 24(19):15929-48. otwiera się w nowej karcie
 6. JECFA, Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. (2011). "Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants." WHO Technical Report Series (966):55-70. otwiera się w nowej karcie
 7. Haque R. M., Bradbury J.H. (2002). "Total Cyanide Determination of Plants and Foods Using the Picrate and Acid Hydrolysis Methods." Food Chemistry 77(1):107-14.
 8. Sauer H (2015). "Severe Cyanide Poisoning from an Alternative Medicine Treatment with Amygdalin and Apricot Kernels in a 4-Year-Old Child." Wiener Medizinische Wochenschrift 165(9-10):185-88. otwiera się w nowej karcie
 9. Siegień I. (2007). "Cyjanogeneza U Roslin I Jej Efektywność W Ochronie Roślin Przed Atakiem Roślinożerców I Patogenów." Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych 2:155-66.
 10. Simeonova F, Fishbein L. (2004). "Hydrogen Cyanide and Cyanides: Human Health Aspects." World Health Organization Geneva.
 11. Tunçel, G., Nout M. J. R., Brimer L. (1995). "The Effects of Grinding, Soaking and Cooking on the Degradation of Amygdalin of Bitter Apricot Seeds." Food Chemistry 53(4):447-51. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 180 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi