Wykorzystanie energii dołowych wód kopalnianych do celów grzewczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie energii dołowych wód kopalnianych do celów grzewczych

Abstrakt

Dokonano przeglądu stanu zagospodarowania do celów ciepłowniczych występujących w kraju zasobów energii geotermalnej zawartej w wodach podziemnych. Omówiono koncepcję ciepłowni kopalnianej lub komunalnej wykorzystującej niskotemperaturowe wody dołowe z kopalni węgla kamiennego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych strony 101 - 106,
ISSN: 0084-5477
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kubski P.: Wykorzystanie energii dołowych wód kopalnianych do celów grzewczych// Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. -., nr. 486, cz. 1 (2003), s.101-106
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi