Wykorzystanie fourierowskiej spektroskopii w podczerwieni do badania stężenia gazów wylotowych z tlenkowego ogniwa paliwowego zasilanego biogazem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie fourierowskiej spektroskopii w podczerwieni do badania stężenia gazów wylotowych z tlenkowego ogniwa paliwowego zasilanego biogazem

Abstrakt

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i bezpiecznych dla środowiska. Jedną z obiecujących technologii są tlenkowe ogniwa paliwowe (ang. Solid Oxide Fuel Cell, SOFC). Stanowią one bezpieczną i ekologiczną alternatywę dla energii uzyskanej z paliw kopalnych. SOFC charakteryzuje się sprawnością energetyczną na poziomie 45-60 %, podczas gdy sprawność klasycznych elektrowni cieplnych nie przekracza 46 %. Celem badań było opracowanie metody pozwalającej na pomiar w czasie rzeczywistym zmian koncentracji gazów wylotowych z tlenkowego ogniwa paliwowego zasilanego syntetycznym biogazem (60%CH4 / 40%CO2). W tym celu zastosowano spektroskopię fourierowską (ang. Fourier-transform infrared spectroscopy, FTIR).

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 12 strony 283 - 287
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Białk O., Chlipała M., Bochentyn B.: Wykorzystanie fourierowskiej spektroskopii w podczerwieni do badania stężenia gazów wylotowych z tlenkowego ogniwa paliwowego zasilanego biogazem// Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 12/ ed. Krzysztof Piech Kraków : CREATIVETIME, 2018, s.283-287
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi