Wykorzystanie gorącej wody ze źródeł geotermalnych do wspomagania bloku energetycznego dużej mocy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie gorącej wody ze źródeł geotermalnych do wspomagania bloku energetycznego dużej mocy

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę techniczną możliwości wykorzystania wody geotermalnej do wspomagania bloku energetycznego dużej mocy. Obiekty wykorzystane do analizy to obieg elektrowni Turów z turbiną 200MWi elektrowni Opole z turbiną 360MW. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie i wykorzystywanie energii geotermicznej w chłodziarkach absorpcyjnych bromowo-litowych. Wyprodukowany w ten sposób chłód miałby wspomagać pracę skraplacza. Osiągnięcie jak najniższej temperatury wody chłodzącej daje niższe ciśnienie panujące w skraplaczu, co pozytywnie wpływa na ogólną sprawność elektrowni.Analiza została przeprowadzona przy pomocy programu DIAGAR oraz jego preprocesora Projdiag w którym został stworzony wstępny graf obliczeniowy a także wygenerowane dane dla rozpatrywanych wariantów, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie procesu obliczeniowego i analiza otrzymanych wyników. Uzyskany przyrost sprawności produkcji energii elektrycznej w zależności od obniżania temperatury wody chłodzącej skraplacz wyniósł około 1%. Główną przyczyną tak niskiego przyrostu jest fakt, iż do chłodzenia w skraplaczach potrzebne jest duże natężenie przepływu wody chłodzącej, więc by obniżyć temperaturę tej ilości czynnika o 1ºC potrzebne są znaczne ilości chłodu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO'12 : projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja siłowni okrętowych oraz ich urządzeń z uwzględnieniem niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Gdynia, 22-23 listopada 2012 strony 1 - 6
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Jakowski D.: Wykorzystanie gorącej wody ze źródeł geotermalnych do wspomagania bloku energetycznego dużej mocy// XXXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO'12 : projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja siłowni okrętowych oraz ich urządzeń z uwzględnieniem niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Gdynia, 22-23 listopada 2012/ ed. Akademia Morska. Gdynia: , 2012, s.1-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi