Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych na rynku polskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych na rynku polskim

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych. Przedstawiono jeden z podstawowych marketingowych efektów stosowania CSR czyli tworzenie wizerunku instytucji. Podmiotem badań w artykule są instytucje finansowe prowadzące działalność w Polsce. Przedstawiono ich działania odpowiedzialne społecznie na tle działań na rynkach światowych. Ponadto zidentyfikowano determinanty rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych na rynku polskim.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług strony 275 - 283,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Czerwiński B.: Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych na rynku polskim// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., nr. Nr 595 (2010), s.275-283
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi