Wykorzystanie kruszywa z ubocznych produktów spalania w budowie dróg - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie kruszywa z ubocznych produktów spalania w budowie dróg

Abstrakt

Uboczne Produkty Spalania to popioły, żużle i mieszanki popiołowo - żużlowe, które powstają w elektrowniach i elektrociepłowniach podczas produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Są pozostałością procesu spalania węgla kamiennego i brunatnego, a wykorzystane są w wielu gałęziach przemysłu. W artykule opisano wykorzystanie UPS do budowy dróg.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Cyske W.: Wykorzystanie kruszywa z ubocznych produktów spalania w budowie dróg// Kruszywa. Produkcja. Transport. Zastosowanie.. -., nr. nr 2 (2011), s.36-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi