Wykorzystanie list sprawdzających czynności obsługowe w symulatorze operacji ładunkowych gazowca LPG. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie list sprawdzających czynności obsługowe w symulatorze operacji ładunkowych gazowca LPG.

Abstrakt

Omówiono pojęcie list sprawdzających (z ang. checklists). Podano charakterystykę techniczną symulatora operacji ładunkowych gazowca typu LPG znajdującego się w laboratorium Katedry Siłowni Okrętowych Akademii Morskiej w Gdyni wraz z jego możliwościami dydaktycznymi. Przedstawiono zasady tworzenia list sprawdzających czynności obsługowe wraz z przykładem takiej listy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna nr 6-7, strony 244 - 251,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Hajduk T., Herdzik J., Bonca Z.: Wykorzystanie list sprawdzających czynności obsługowe w symulatorze operacji ładunkowych gazowca LPG.// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -Vol. 6-7., (2003), s.244-251
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi