Wykorzystanie magazynu chłodu w kompaktowej komorze przechowalniczej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie magazynu chłodu w kompaktowej komorze przechowalniczej

Abstrakt

Niniejszy artykuł został poświęcony możliwości wykorzystania pasywnych systemów chłodzenia w mobilnych komorach przechowalniczych. Dokonano przeglądu rozwiązań dostępnych na rynku komór termicznych wraz z wykorzystywanymi w nich technologiami chłodzenia. Przeprowadzono analizę możliwych do zastosowania nośników chłodu w systemach pasywnego chłodzenia. Wykazano, iż oprócz popularnych na rynku materiałów zmiennofazowych (PCM – ang. Phase Change Materials) perspektywiczne wydaje się również zastosowanie substancji z grupy cukroli. Podstawowym celem pracy było wykazanie możliwości powszechnego wykorzystania akumulacji chłodu do obniżenia energochłonności mobilnych systemów chłodzenia i przechowywania produktów żywnościowych

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przemysł Spożywczy strony 30 - 33,
ISSN: 0033-250X
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Andrzejczyk R., Gosz M.: Wykorzystanie magazynu chłodu w kompaktowej komorze przechowalniczej// Przemysł Spożywczy. -., nr. 12 (2018), s.30-33
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/65.2018.12.7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi